Digitalisering av arkivmateriale

DigForsk tilbyr tjenester som skanning, transkribering og registrering av data fra arkiv og dokumentsamlinger. Vi har erfaring med ulike typer kildemateriale som protokoller, eldre tidskrifter, fotografier, arkivkort og håndskrevne notater. Originalteksten kan være håndskrevet eller maskinskrevet.

DigForsk digitaliserer og transkriberer også lydopptak som intervjuer eller sang. Transkriberte og/eller digitaliserte lydopptak kan leveres med tidskoder og emneord knyttet til innholdet i opptakene

Vi har avdelinger over hele Finnmark og er behjelpelig med å finne fram til gode løsninger sammen med våre kunder.


Vi tilbyr transkriberingstjenester fra lyd- eller videofiler til tekst.

Vi digitaliserer lydbånd og mikrofilm

Vi tilbyr ulike typer registreringstjenester.

Vi skanner arkiver og dokumentsamlinger til godkjente arkivformater.