Alta

Kontaktinfo:

Daglig leder: Trine Soini Johansen

Mobil: 465 48 729

E-post: trine.soini.johansen@digforsk.no

Besøksadresse

Du finner oss i Kongleveien 45