Kirkenes

Kontaktinfo:

Daglig leder: Ann Katrin Bakkemo

Mobil: 412 46 623

E-post: ann.katrin.bakkemo@digforsk.no

Besøksadresse

Du finner våre lokaler i Johan Knudtzens gt 1