Organisasjon

DigForsk har ni ansatte fordelt på 8 avdelinger i Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Kautokeino og Hammerfest og Alta. Hver avdeling har 10 plasser tilgjengelig for arbeidssøkende i regionen. I Alta og Kirkenes har vi 16 plasser tilgjengelig. Hovedkontoret ligger i Wiullsgate i Kirkenes.