Registrering

DigForsk registrerer data fra arkiv og samlinger. Vi har erfaring fra ulike typer kildemateriale og protokoller, eldre tidsskrifter, fotografier, arkivkort og håndskrevne notater. Originalteksten kan være håndskrevet eller maskinskrevet.