Transkribering

Vi transkriberer lyd til tekst og tekst til tekst. DigForsk kan digitalisere og transkribere f.eks. intervjuer og sanger. Transkriberte og/eller digitaliserte lydopptak kan leveres med tidskoder og emneord knyttet til innholdet i opptakene.