Vil du videre?

Få arbeidserfaring og utdannelse i en kunnskapsbedrift

DigForsk er en bedrift som jobber med digital registrering av arkiv og dokumentsamlinger for norske museer, arkiver og bibliotek. Bedriften er heleid av UiT Norges arktiske universitet. For arbeidssøkere tilbyr DigForsk kompetanseheving i form av arbeidspraksis og utdanning. Virksomheten baserer seg på samarbeid mellom universitetene, NAV, fylkeskommuner og kommunale myndigheter. DigForsk skal tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram som er tilpasset arbeidssøkere, med målsetning om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.

DigForsk tilbyr kompetanseheving på flere plan:Strukturert arbeidsplass


Arbeidet går ut på å digitalisere arkiv og dokumentsamlinger for museer, arkiver og bibliotek. Vi sørger for å gi deg grundig opplæring, veiledning og oppfølging i hvordan arkivene skal registreres. Vanligvis blir første del av opplæringen gitt av en fagkonsulent fra en oppdragsgiver. Deretter blir du fulgt opp av din leder i DigForsk. I samarbeid med leder setter du personlige mål for ditt arbeid og du får tilbakemelding på hvordan du ligger an underveis. Foruten arkiv- og kontorpraksis, får du gjennom arbeidet bred dataerfaring. Du får blant annet erfaring i å jobbe med filbehandling, databaseprogrammer, skanning og optiske leseprogrammer.

Formell utdanning


Når vi er sikre på at du har tilstrekkelige datakunnskaper, får du tilbud om å følge nettbaserte kurs gjennom videregående skoler, høyskoler, universiteter eller andre studieleverandører. Det kan også legges til rette for kurs eller støtteundervisning på arbeidsstedet ved behov. Ved å benytte en nettbasert form for undervisning, kan du selv velge de kurs som dekker ditt behov for kompetanseutvikling. DigForsk tilbyr kartlegging av tidligere kompetanse og veiledning i valg av videre studier. Vi legger til rette for at studiene kan gjennomføres problemfritt og følger opp den enkelte underveis.

De fleste følger et program som innebærer at de er på arbeidsplassen 35 timer hver uke, og tiden deles likt mellom arbeid og utdanning. Dersom du har andre behov, kan DigForsk tilby et individuelt opplegg, for eksempel en deltidsplass eller en ren studieplass. Sammen med NAV kan vi diskutere hvordan vi kan tilpasse det best for deg. Arbeidserfaring og utdanning skal øke din kompetanse og bedre sjansene på det ordinære arbeidsmarkedet. Mens du er på DigForsk vil du få hjelp til å skrive jobbsøknader, lage CV og forberede deg til jobbintervjuer. Husk at det er lettere å søke jobb mens du jobber hos oss.

Arbeidsdagen


DigForsk er en ordinær bedrift med krav til produksjon og resultater. Det betyr at arbeidsdagen ved DigForsk er svært lik en vanlig arbeidsplass, men i tillegg til digitaliseringsarbeidet bruker du også tid på selvvalgte studier. Arbeidstiden er fra kl. 8.00 til kl. 15.30. Du vil få en attest for arbeidet du utfører for oss. Vanligvis starter dagen med digitaliseringsarbeid frem til lunsj og arbeid med studier etter lunsj. Studiene er en viktig del av ditt opphold ved DigForsk. Studietiden skal ikke tilbringes hjemme, men er en del av arbeidsdagen din. Det er lettere å motivere seg for studiene når man sitter sammen med andre som også studerer. Dessuten er det enklere å studere når du får hjelp og støtte underveis i studiene av din leder. DigForsk følger samme regler for fravær som ved andre arbeidsplasser. Ugyldig fravær fører til trekk i stønaden fra NAV og kan føre til at du mister plassen din hos DigForsk

.

DigForsk AS tilbyr et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet